Bên cạnh đó, xe điện Roma Lite còn kết nối với Smartphone thông qua App DK Connect, có thể quản lý xe, điều khiển xe, kích hoạt bảo hành điện tử, nhắc lịch bảo dưỡng, tìm kiếm trạm bảo hành,…..

xe-may-dien-dk-roma-lite-co-tot-khong